Počet záznamů: 1  

Base excision repair, aging and health span

 1. 1.
  0338211 - UEM-P 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Xu, G. - Herzig, M. - Rotrekl, Vladimír - Walter, Ch. A.
  Base excision repair, aging and health span.
  [Bazové excizní opravny mechanizmu, stárnutí a délka života.]
  Mechanisms of Ageing and Development. Roč. 129, 7-8 (2008), s. 366-382. ISSN 0047-6374
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: base excision repair * aging * DNA damage
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.915, rok: 2008

  The BER pathway ameliorates a large number of DNA lesions that arise spontaneously. BER activity decreases with age in multiple tissues. The specific BER protein that appears to limit activity varies among tissues. DNA polymerase-beta is reduced in brain from aged mice and rats while AP endonuclease is reduced in spermatogenic cells obtained from old mice.

  Mechanizmus BER je zodpovědný za opravu velkého množství spontánního poškození DNA. Aktivita BER ve více tkáních klesá se vzrůstajícím věkem. V různých tkáních jsou to různé proteiny z dráhy BER, které limitují rychlost celé dráhy. V mozku starých myší a krys je snížena exprese Polb, zatímco v populaci spermatogeních buněk, izolovaných ze starých myší, je limitní AP endonukleáza.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182048