Počet záznamů: 1  

Variations of daytime and nighttime electron temperature and heat flux in the upper ionosphere, topside ionosphere and lower plasmasphere for low and high solar activity

 1. 1. 0338197 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Truhlík, Vladimír - Třísková, Ludmila - Bilitza, D. - Podolská, Kateřina
  Variations of daytime and nighttime electron temperature and heat flux in the upper ionosphere, topside ionosphere and lower plasmasphere for low and high solar activity.
  [Změny denní a noční elektronové teploty a tepelného toku v horní ionosféře, topside ionosféře a v dolní plazmasféře pro nízkou a vysokou sluneční aktivitu.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 71, 17-18 (2009), s. 2055-2063 ISSN 1364-6826
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420603
  Grant ostatní:NASA(US) NNH06CD17C
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Electron temperature * Solar activity variation * Latitudinal and field aligned profiles * Heat flux
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.643, rok: 2009

  A database of the electrontemperature(Te) comprising of most of the available LEO satellite easurements is used for studying the solar activity variations of Te. The Te data are grouped for two levels of solar activity, five altitude ranges between 350 and 2000km, and day and night. By fitting a theoretical expression to the Te values we obtain variation of Te along magnetic field lines and heat flux for. We have found that Te increases with increase in solar activity at low and mid-latitudes during nighttime at all altitudes studied. During daytime the Te response to solar activity depends onlatitude, altitude, and season.This analysis shows existence of anti-correlation between Te and solar activity at mid-latitudes below 700 km during the equinox and winter day hours. Heat fluxes show small latitudinal dependence for day time but substantial for nighttime.

  Databáze elektronových teplot Te zahrnující většinu dostupných měření na nízko letících družicích Země je základem pro studium změn Te se sluneční aktivitou. Data jsou roztříděna pro dvě úrovně sluneční aktivity, pět výškových rozsahů mezi 350 a 2000 km a pro den a noc. Aplikací teoretického výjádření na měřené hodnoty Te získáme změny Te podél magnetických siločar a tok tepla pro nízkou a vysokou sluneční aktivitu. Ve všech studovaných případech Te s rostoucí aktivitou roste v nízkých a středních šířkách v nočních hodinách. Během dne závisí odezva Te na na šířce, výšce a roční době.Analyza ukázala existenci antikorelace mezi Te a sluneční aktivitou ve středních šířkách pod 700 km v denních hodinách v rovnodennosti a v zimě. Tepelný tok vykazuje malou šířkovou závislost ve dne, avšak podstatnou v noci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182037