Počet záznamů: 1  

Search for dark photons from supersymmetric hidden valleys

 1. 1.
  0335381 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for dark photons from supersymmetric hidden valleys.
  [Hledání temnných fotonů ze Supersymmetric Hidden Valleys teorií.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 8 (2009), 081802/1-081802/7. ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * photon
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009
  http://arxiv.org/abs/0905.1478

  We search for a new light gauge boson, a dark photon, with the D0 experiment. In the model we consider, supersymmetric partners are pair produced and cascade to lightest neutralinos that can decay into the hidden sector state plus either a photon or a dark photon. The dark photon decays through its mixing with a photon into fermion pairs. We therefore investigate a previously unexplored final state that contains a photon, two spatially close leptons, and large missing transverse energy. We do not observe any evidence for dark photons and set a limit on their production.

  Prezentujeme hledání nového lehkého gauge bosonu, tzv. temný foton, v datech z experimentu D0. V modelu produkce uvažujeme, že supersymetrické částice jsou produkovány v párech a postupně se rozpadají na nejlehčí neutralina, které se mohou rozpadnout do skrytého sektoru a na foton nebo temný foton. Temný foton se rozpadá díky mixingu s fotonem na fermionový pár. Zkoumáme dříve nezkoumané stavy, které obsahují foton, dva prostorově blízké leptony a chybějící příčnou energii. Nepozorujeme žádný signál produkce temných fotonů a určujeme limit na účinný průřez jejich produkce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179862