Počet záznamů: 1  

New data on three gonad-infecting species of Philometra (Nematoda, Philometridae) from estuarine fishes in South Carolina, USA

 1. 1.
  0334929 - BC-A 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravec, František - de Buron, I.
  New data on three gonad-infecting species of Philometra (Nematoda, Philometridae) from estuarine fishes in South Carolina, USA.
  [Nové údaje o třech druzích rodu Philometra (Nematoda, Philometridae) z gonád brakických ryb v Jožní Karolině v USA.]
  Acta Parasitologica. Roč. 54, č. 3 (2009), s. 244-252. ISSN 1230-2821
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Philometra * Estuarine fishes * USA
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.070, rok: 2009

  The following 3 gonad-infecting species of Philometra Costa, 1845 (Nematoda: Philometridae) were recorded from offshore perciform fishes in South Carolina, USA: Philometra carolinensis Moravec, de Buron et Roumillat, 2006 from the southern kingfish Menticirrhus americanus (Linnaeus) (Sciaenidae) (new host record), Philometra floridensis Moravec, Fajer-Avila et Bakenhaster, 2009 from the red drum Sciaenops ocellatus (Linnaeus) (Sciaenidae), and Philometra saltatrix Ramachandran, 1973 from the bluefish Pomatomus saltatrix (Linnaeus) (Pomatomidae). Findings of the first two species represent the 2nd records since their original descriptions and P. floridensis was for the 1st time recorded from South Carolina estuaries. Detailed study of these nematode species revealed the presence of minute caudal projections in the gravid female of P. carolinensis and 4 pairs of caudal papillae in the conspecific male; the cephalic and caudal ends of this species were for the 1st time examined by SEM.

  Následující tři druhy rodu Philometra Costa, 1845 (Nematoda, Philometridae) byly zjištěny v gonádách příbřežních perciformních ryb v Jižní Karolině v USA: Philometra carolinensis Moravec, de Buron et Roumillat, 2006 z Menticirrhus americanus (Linnaeus) (Sciaenidae) (nový hostitel), Philometra floridensis Moravec, Fajer-Avila et Bakenhaster, 2009 ze Sciaenops ocellatus (Linnaeus) (Sciaenidae) a Philometra saltatrix Ramachandran, 1973 z Pomatomus saltatrix (Linnaeus) (Pomatomidae). Nálezy prvních dvou druhů představují druhé nálezy od jejich původních popisů a P. floridensis je poprvé zaznamenán z brakických vod Jižní Karoliny. Podrobné studium těchto druhů hlístic odhalilo přítomnost drobných kaudálních výrustků u gravidních samic P. carolinensis a čtyř párů kaudálních papil u konspecifických samců; hlavové a kaudální konce u tohoto druhu byly poprvé studovány pomocí SEM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179537