Počet záznamů: 1  

Kinetoplastid guide RNA biogenesis is dependent on subunits of the mitochondrial RNA binding complex 1 and mitochondrial RNA polymerase

 1. 1.
  0334909 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hashimi, Hassan - Číčová, Zdeňka - Novotná, Lucie - Wen, Y.-Z. - Lukeš, Julius
  Kinetoplastid guide RNA biogenesis is dependent on subunits of the mitochondrial RNA binding complex 1 and mitochondrial RNA polymerase.
  [Biogeneze kinetoplastidové guide RNA závisí na podjednotkách mitochondriálního RNA vazebného komplexu 1 a na mitochondriální RNA polymeráze.]
  R N A. Roč. 15, č. 4 (2009), s. 588-599. ISSN 1355-8382
  Grant CEP: GA ČR GA204/09/1667; GA AV ČR IAA500960705; GA MŠk LC07032; GA MŠk 2B06129; GA ČR GD524/03/H133
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: RNA editing * guide RNA * mitochondrion * trypanosome
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.198, rok: 2009

  The mitochondrial RNA binding complex 1 (MRB1) is a recently discovered set of proteins associated with the TbRGG1 in Trypanosoma brucei. Based on the phenotype caused by downregulation of this protein, it was proposed to play an unspecified RNA editing role. RNAi-silencing of three newly characterized protein subunits, guide RNA associated proteins (GAPs) 1 and 2 plus a predicted RNA helicase, show they are essential for cell growth in the insect stage. Furthermore, their downregulation leads to inhibition of editing in only those mRNAs for which minicircle-encoded guide (g) RNAs are required. All three proteins are necessary for the expression of the minicircle-encoded gRNAs. Moreover, down-regulation of a fourth assayed putative MRB1 subunit, Nudix hydrolase, does not appear to destabilize gRNAs but has a general impact on the stability of maxicircle-encoded RNAs. We also demonstrate that the same mt RNA polymerase may also have a role in expression of the minicircle-encoded gRNAs.

  Mitochondriální vazebný komplex 1 (MRB1) byl objeven jako komplex proteinů spojovaný s proteiny TbRGG1 u Trypanosomy brucei. Na základě fenotypu, který způsobuje pokles množství tohoto proteinu, bylo míněno, že hrají nespecifickou roli v editování RNA. RNAi umlčování třech nově charakterizovaných proteinových podjednotek, guide RNA spojována s proteiny (GAPs) 1 a 2, a RNA helikázy, ukázalo, že jsou nepostradatelné pro růst buněk v hmyzí stádiu. Navíc, jejich down-regulace vede k inhibici editování dochází pouze u těch mRNA, pro které jsou vyžadovány minikroužky kódováné guide (g) RNA. Všechny tři proteiny jsou nezbytné pro expresi minikroužky kódovaných gRNA. Kromě toho, down-regulaci čtvrté kontrolované MRB1 podjednotky, nudix hydrolázy, se nezdá, že by destabilizovaly gRNA a že by down-regulace tohoto proteinu měla obecný dopad na stabilitu maxikroužky kódovanou RNA. Nakonec jsme ukázali, že stejná mtRNA polymeráza, může mít také roli v expresi minikroužky kódováných gRNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179518