Počet záznamů: 1  

Softening of the Radial Breathing Mode in Metallic Carbon Nanotubes

 1. 1.
  0334490 - ÚFCH JH 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Farhat, H. (ed.) - Sasaki, K. - Kalbáč, Martin - Hofmann, M. - Saito, R. - Dresselhaus, M. S. - Kong, J.
  Softening of the Radial Breathing Mode in Metallic Carbon Nanotubes.
  [Zmenšování frekvence radiálního dýchacího modu v kovových uhlíkových nanotubách.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 12 (2009), 126804-1-126804-4. ISSN 0031-9007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: metallic carbon nanotubes * radial breathing mode * single waled carbon nanotubes
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  The softening of the radial breathing mode (RBM) of metallic single walled carbon nanotubes (MSWNTs) due to electron-phonon coupling has been studied by observing the Fermi level (EF) dependence of the RBM Raman peak. In situ Raman spectra were obtained from several individual MSWNTs while varying EF electrochemically. The RBM frequency of an intrinsic MSWNT is shown to be down-shifted relative to highly doped tubes by ~2 cm-1. The down-shift is greatest for small diameter and small chiral angle SWNTs. Most tubes show no change in RBM linewidth. A comparison is drawn between the RBM and the G band (ALO phonon) with respect to the EF dependence of their frequencies and linewidths.

  Zmenšování frekvence radiálního dýchacího modu v kovových jednostěnných uhlíkových nanotubách (MSWCNTs) díky kaplování elektronů a fononů byla studována pozorováním závislosti RBM Ramanského pásu na Fermiho hladině (EF). In situ Ramanská spektra byla získána od několika individuálních MSWNT v při elektrochemicky měněné energii EF. Frekvence RBM nemodifikovaných MSWCNT je posunuta k nižším frekvencím vzhledem k frekvenci u vysoce dopovaných tub o 2 cm-1. Tento posun je největší pro tuby s malým poloměrem a malým chirálním úhlem. Většina tub nevykazuje změny v pološířce RBM modu. Srovnání bylo provedeno pro RBM a G mod (ALO fonon) vzhledem k závislost jejich frekvence a pološířky na EF.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179208
   
Počet záznamů: 1