Počet záznamů: 1  

The effect of detergents on trimeric G-protein activity in isolated plasma membranes from rat brain cortex: Correlation with studies of DPH and Laurdan fluorescence

 1. 1.
  0333814 - ÚFCH JH 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sýkora, Jan - Bouřová, Lenka - Hof, Martin - Svoboda, Petr
  The effect of detergents on trimeric G-protein activity in isolated plasma membranes from rat brain cortex: Correlation with studies of DPH and Laurdan fluorescence.
  [Vliv detergentů na aktivitu trimerních G-proteinů v plasmatických membránách izolovaných z mozkové kůry: korelace s fluorescencí DPH a Laurdanu.]
  Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1788, č. 2 (2009), s. 324-332. ISSN 0005-2736
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/06/0121; GA AV ČR(CZ) IAA500110606
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: detergent * fluorescence * stready-state * time-resolved
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.998, rok: 2009

  The effect of non-ionic detergents on baclofen (GABA(B)-R agonist)-stimulated G-protein activity was measured as a [S-35] GTP gamma S,IS binding assay in the plasma membranes (PM) isolated from the brain tissue. The effect was clearly biphasic - a decrease in the activity was followed by an activation maximum and finally, at high concentrations, drastic inhibition of the G-protein activity was noticed. Contrarily, specific radioligand binding to GABA(B)-receptor was inhibited in the whole range of detergent concentrations step by step, i.e. it was strictly monophasic. The magnitude of both detergent effects was decreased in the same order of potency: Brij58>Triton X-100>Digitonin. The identical order was found when comparing detergents ability to alter fluorescence anisotropy of the membrane probe 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene (r (DPH)) incorporated into the hydrophobic PM interior.

  Vliv detergentů na (GABAB-R)-stimulovanou G-proteinovou aktivitu byl měřen za použití vazby [35S]GTPγS v plasmatických membránách izolovaných z mozku. Tento vliv byl dvou-fázový – po počátečním poklesu aktivity následovalo její zvýšení. Při vysokých koncentracích byla potom aktivita postupně inhibována. Naproti tomu specifická vazba radioligandu na GABAB-receptor byla inhibována v celém rozsahu použitých koncentrací detergentu. Oba tyto efekty byly nejvíce patrné pro deterent Brij58, a nejméně výrazné v případě Digitoninu. Shodný dopad měli také tyto detergenty na vlastnosti plasmatických membrán charakterizovaných anisotropií DPH a sondou citlivou na polaritu, Laurdanem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178718
   
Počet záznamů: 1