Počet záznamů: 1  

Výpověď keramiky z polohy Žabník k vývoji pohřbívání a sídlení v mikulčickém pohradí

 1. 1. 0333127 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartošková, Andrea
  Výpověď keramiky z polohy Žabník k vývoji pohřbívání a sídlení v mikulčickém pohradí.
  [The testimony of pottery from the site of Žabník on the development of burial and settlement activities in the outer bailey of Mikulčice.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 59, č. 4 (2007), s. 675-712 ISSN 0323-1267
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA404/04/0013
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Middle Ages * settlement development * pottery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Archeologický výzkum (v letech 1968 a 1976) v podhradí velkomoravského hradiště Mikulčice - v poloze Žabník - odkryl pozůstatky pohřebiště a sídliště z 9.-10. století. Rámcové datování vyplývá z charakteru hrobových a sídlištních nálezů, přičemž významnou roli hraje keramika. Zatímco hrobové nádoby vykazují znaky velkomoravské produkce, sídlištní keramiku představuje typologicky pokročilejší zboží povelkomoravského charakteru, které navíc reprezentuje výrazný keramický typ, jenž v rámci mikulčické sídelní aglomerace nebyl dosud zaznamenán.

  In the years 1968 and 1976, the archaeological excavations at the site of Žabník (in the outer bailey of the Great Moravian castle of Mikulčice) revealed remains of a burial ground and settlement from 9th-10th century. The approximate dating results from the nature of the grave and settlement finds. An important role is played by pottery. While the grave vessels bear witness of Great Moravian provenience, the settlement pottery is represented by typologically more advanced products of post-Great Moravian nature. Moreover, the settlement pottery represents a distinctive ceramic type with specific morphological and technological features that has not yet been documented within the Mikulčice agglomeration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178192