Počet záznamů: 1  

Cultivation of flax in spoil-bank clay: Mycorrhizal inoculation vs. high organic amendments

 1. 1. 0332079 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Püschel, David - Rydlová, Jana - Sudová, Radka - Gryndler, Milan
  Cultivation of flax in spoil-bank clay: Mycorrhizal inoculation vs. high organic amendments.
  [Pěstování lnu ve výsypkovém jílu: Mykorhizní inokulace vs. vysoké dávky organického hnojení.]
  Journal of Plant Nutrition and Soil Science. Roč. 171, č. 6 (2008), s. 872-877. ISSN 1436-8730
  Grant CEP: GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: arbuscular mycorrhizal fungi * compost * flax
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.284, rok: 2008

  Flax was planted in original spoil-bank gray Miocene clay amended with organic matter used for spoilbank reclamation (mixture of composted urban waste and lignocellulose papermill waste). This amendment was applied in four descending doses equivalent to the application of 500, 200, 100, and 0 t ha–1. The plants received either a mixed inoculum of three AMF species (Glomus mosseae, G. claroideum, and G. intraradices) or were left uninoculated. Growth of flax was significantly increased by mycorrhizal inoculation in pure clay (by 60%) as well as in clay with all amendment doses (by 119% on average). Also, the addition of organic matter increased plant growth but, interestingly, the biomass production was comparable regardless the dose of amendment. Our results suggest that similar yields are attainable with only one fifth of the usual fertilization dose. Growth of flax can be further improwed by mycorrhizal inoculation.

  Růst lnu setého pěstovaného ve výsypkovém substrátu je možné významně podpořit přídavkem organické hmoty. Samotná dávka tohoto hnojení však již nemá zásadní vliv, takže srovnatelného výnosu lze dosáhnout i při výrazně nižších vstupech organiky, než bývá v praxi aplikováno. Bylo rovněž prokázáno, že růst lnu pozitivním způsobem ovlivňuje přítomnost arbuskulárních mykorhizních hub.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177428