Počet záznamů: 1  

Microcrystalline silicon, grain boundaries and role of oxygen

 1. 1. 0331485 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kočka, Jan - Stuchlíková, The-Ha - Ledinský, Martin - Stuchlík, Jiří - Mates, Tomáš - Fejfar, Antonín
  Microcrystalline silicon, grain boundaries and role of oxygen.
  [Mikrokrystalický křemík, hranice zrn a role kyslíku.]
  Solar Energy Materials and Solar Cells. Roč. 93, č. 8 (2009), s. 1444-1447. ISSN 0927-0248
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR KAN400100701; GA ČR(CZ) GD202/05/H003; GA MŠk LC510; GA AV ČR IAA1010413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: microcrystalline silicon * grain boundaries * electronic transport * hydrogen * oxygen
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.858, rok: 2009

  he different roles of oxygen, such as doping, alloying or defect passivation, are discussed in the framework of the model of transport.

  Různé role kyslíku, jako dopování, tvoření slitin nebo pasivace defektů, jsou diskutovány z pohledu transportního modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176985