Počet záznamů: 1  

Intercomparison of radiation protection protection devices in a high-energy stray neutron field. Part III: Instrument response

 1. 1.
  0331468 - UJF-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Silari, M. - Agosteo, S. - Beck, P. - Bedogni, R. - Cale, E. - Caresana, M. - Domingo, C. - Donadille, L. - Dubourg, N. - Esposito, A. - Fehrenbacher, G. - Fernández, F. - Ferrarini, M. - Fiechtner, A. - Fuchs, A. - García, M. J. - Golnik, N. - Gutermuth, F. - Khurana, S. - Klages, T. - Latocha, M. - Mares, V. - Mayer, S. - Radon, T. - Reithmeier, H. - Rollet, S. - Roos, H. - Rühm, W. - Sandri, S. - Schardt, D. - Simmer, G. - Spurný, František - Trompier, F. - Villa-Grasa, C. - Weitzenegger, E. - Wiegel, B. - Wielunski, M. - Wissmann, F. - Zechner, A. - Zielczyński, M.
  Intercomparison of radiation protection protection devices in a high-energy stray neutron field. Part III: Instrument response.
  [Srovnání zařízení radiační ochrany v rozptýleném neutronovém poli o vysoké energii. Část III: Odezva přístroje.]
  Radiation Measurements. Roč. 44, 7-8 (2009), s. 673-691. ISSN 1350-4487
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: radiation protection devices * radiation field * detectors * dosemeters
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.973, rok: 2009

  Work Package 6 of CONRAD dealt with ‘‘complex mixed radiation fields at workplaces’’ and in this context it organised a benchmark exercise, which included both measurements and calculations, in a stray radiation field at a high-energy particle accelerator at GSI, Germany. The aim was to intercompare the response of several types of active detectors and passive dosemeters in a well-characterised workplace field. This paper focuses on the intercomparison of the response of the dosemeters in terms of ambient dose equivalent. The paper describes in detail the detectors employed in the experiment, followed by a discussion of the results. A comparison is also made with the H*(10) values predicted by the Monte Carlo simulations and those measured by the BSS systems.

  Pracovní balík 6 (Package 6) projektu CONRAD , financovaný Evropskou komisí se zabývá komplexně směsnými poli záření na pracovištích a v tomto kontextu organizuje cvičení, které obsahuje jak měření tak i výpočty v rozptýleném radiačním poli vysokoenergetického urychlovače částic v GSI v Německu. Cílem bylo srovnat odezvu několika typů aktivních detektorů a pasivních dozimetrů v dobře charakterizovaném poli na pracovišti. Tento článek se soustřeďuje na srovnání odezvy dozimetrů v souvislosti s dávkovým ekvivalentem okolí.Článek podrobně popisuje detektory použité v experimentu a následnou diskusi výsledků. Srovnání je také provedeno s H(10) hodnotami předpověděnými simulací Monte Carlo a hodnotami naměřenými systémy BSS (Bonner Spere Spectrometers).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176972