Počet záznamů: 1  

Controversial action of positive modulator of subtype 7 of metabotropic glutamate receptors AMN082 on cortical epileptic afterdischarges in immature rats

 1. 1.
  0331449 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Szczurowska, Ewa - Mareš, Pavel
  Controversial action of positive modulator of subtype 7 of metabotropic glutamate receptors AMN082 on cortical epileptic afterdischarges in immature rats.
  [Rozporné účinky pozitivního alosterického modulátoru podtypu 7 metabotropních glutamátových receptorů AMN082 na korové epileptické následné výboje u nezralých potkanů.]
  European Journal of Pharmacology. Roč. 623, 1-3 (2009), s. 37-40. ISSN 0014-2999
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1188
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: epileptic afterdischarges * glutamate receptors * rat
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.585, rok: 2009

  Positive allosteric modulator of mGluR7 AMN082 augmented cortical epileptic afterdischarges characterized by spike-and-wave rhythm in the EEG in all three studied age groups (rats 12, 18 and 25 days old). On the contrary, the second type of afterdischarges indicating spread of epileptic activity into limbic system in 25-day-old rats is suppressed by AMN082

  Pozitivní alosterický modulátor mGluR7 AMN082 potencuje korové epileptické následné výboje charakterizované EEG aktivitou hrot-vlna ve všech třech studovaných věkových skupinách (potkani 12, 18 a 25 dnů staří). Druhý typ následných výbojů u 25denních potkanů, které je dán šířením epileptické aktivity do limbických struktur, je naopak potlačen podáním AMN082
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176959