Počet záznamů: 1  

Game browse and its impact on selected grain crops

 1. 1.
  0331425 - ÚBO 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Cerkal, R. - Vejražka, K. - Kamler, Jiří - Dvořák, J.
  Game browse and its impact on selected grain crops.
  [Vliv okusu zvěří na výnos vybraných obilovin.]
  Plant, Soil and Environment. Roč. 55, č. 5 (2009), s. 181-186. ISSN 1214-1178. E-ISSN 1805-9368
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QF4192
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: game damages * herbivores * defoliation * compensatory response * leaf area reduction
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Impakt faktor: 0.697, rok: 2009
  http://www.agriculturejournals.cz/uniqueFiles/07183.pdf

  This work presents the results of a survey that studied simulated plant browsing by herbivores. The defoliation was carried out by means of mechanical removal of plant parts in the early growth stages. Statistically significant influence of leaf area reduction (LAR) on grain yield (decrease by 4-14%) was found only in maize in 2004. No statistically significant influence of the leaf area reduction on thousand grain weight (TGW) was found in any of the studied crops. The leaf area reduction in barley did not affect grain characteristics; however, it had a statistically significant influence on the quality of wheat grain. Moreover, wheat reduction statistically significantly increased the failing number (by 29-39 s) and decreased SDS test values (by 8-9 ml).

  U pšenice ozimé, jakožto přezimující plodiny, je nutno brát při hodnocení souboru škodlivých činitelů v úvahu i negativní působení faktorů zimy. U obou plodin nebyl prokázán přímý vztah mezi redukcí listového aparátu rostlin a kvalitou produkce. Kukuřice je plodina, jejíž atraktivita je z hlediska konzumace částí rostlin (zejména listů) pro zvěř do fáze tvorby palic poměrně nízká, a tak slouží převážně jako kryt pro zvěř. Patří mezi plodiny s dlouhou dobou vegetace, za kterou je schopna vyprodukovat značný objem fytomasy nadzemní hmoty. Prokázalo se, že rostliny kukuřice vykazují vysokou schopnost regenerovat listovou plochu a její úbytek jsou schopny ve velmi krátké době zcela nahradit. Redukce listového aparátu rostlin kukuřice v růstové fázi šesti vyvinutých listů (BBCH 16) proto nebylo v žádném roce sledování příčinou snížení výnosu zrna.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176943

   
   
Počet záznamů: 1