Počet záznamů: 1  

Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest

 1. 1. 0330941 - BU-J 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlasáková, B. - Raabová, J. - Kyncl, T. - Dostál, Petr - Kovářová, Marcela - Kovář, P. - Herben, Tomáš
  Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest.
  [Mravenci urychlují sukcesi z travinných na lesní společenstva.]
  Journal of Vegetation Science. Roč. 20, č. 4 (2009), s. 577-587 ISSN 1100-9233
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: anthills * chronosequence * disturbance
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.376, rok: 2009

  We demostrated that the massive occurrence of Lasius flavus anthills contributes to a runaway feedback process that accelerates succession towards forest. The effect of ants as ecosystem engineers is scale-dependent: although they stabilize the system at the scale of an individual mound, they may destabilize the whole grassland system over a longer time scale if combined with changes in mowing regime.

  Prokázali jsme, že masívní výskyt mravenišť druhu Lasius flavus přispívá k přeměně travinných společenstev na les. Efekt mravenců je přitom závislý na studované škále: zatímco kolonie Lasius flavus stabilizují systém na úrovni jednotlivých mravenišť, na úrovni celého lučního společenstva přispívají k jeho destabilizaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176600