Počet záznamů: 1  

Modelling and optimisation of fs laser-produced K (alpha) sources

 1. 1.
  0330460 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Gibbon, P. - Mašek, Martin - Teubner, U. - Lu, W. - Nicoul, M. - Shymanovich, U. - Tarasevitch, A. - Zhou, P. - Sokolowski-Tinten, K. - von der Linde, D.
  Modelling and optimisation of fs laser-produced K (alpha) sources.
  [Modelování a optimalizace zdrojů K (alpha) záření produkovaných fs lasery.]
  Applied Physics A - Materials Science & Processing. Roč. 96, č. 1 (2009), 23-31. ISSN 0947-8396
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: fs laser-plasma interaction * K (alpha) sources * 3D numerical modelling
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.595, rok: 2009

  Recent theoretical and numerical studies of laser-driven femtosecond K (alpha) sources are presented, aimed at understanding a recent experimental campaign to optimize emission from thin coating targets. Particular attention is given to control over the laser-plasma interaction conditions defined by the interplay between a controlled prepulse and the angle of incidence. It is found that the x-ray efficiency for poor-contrast laser systems in which a large preplasma is suspected can be enhanced by using a near-normal incidence geometry even at high laser intensities. With high laser contrast, similar efficiencies can be achieved by going to larger incidence angles, but only at the expense of larger x-ray spot size. New developments in three-dimensional modelling are also reported with the goal of handling interactions with geometrically complex targets and finite resistivity.

  Prezentovány jsou poslední teoretické a numerické práce zabývající se zdroji laserem produkovaného K (alpha) záření zaměřené na porozumění experimentům optimalizujícím emisi z terčíků pokrytého tenkou vrstvou. Na zřetel jsou především brány podmínky interakce laser-plazma zejména pak kontrola předpulzu a úhlu dopadu laserového svazku. Bylo prokázáno, že výtěžek pro laserové systémy se špatným kontrastem může být zlepšen při téměř kolmém dopadu svazku i pro vysoké intenzity. Pro laser s vysokým kontrastem mohou být podobné výtěžky dosaženy při velkých úhlech dopadu ale jen za cenu většího rozměru skvrny. Prezentovány jsou také nové výsledky 3D modelování s cílem zvládnout interakce terčíku se složitou geometrií a konečným odporem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005475