Počet záznamů: 1  

Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe

 1. 1.
  0330107 - BÚ 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hroudová, Zdenka - Hrivnák, R. - Chytrý, M.
  Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe.
  [Klasifikace vnitrozemské vegetace s dominantním kamyšníkem (Bolboschoenus) ve střední Evropě.]
  Phytocoenologia. Roč. 39, č. 2 (2009), s. 205-215. ISSN 0340-269X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6005905; GA ČR GA521/04/0997
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: vegetation classification * saline vegetation * freshwater inland communities
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.674, rok: 2009

  Central European inland vegetation dominated by Bolboschoenus species was newly classified, based on current knowledge of taxonomical differentiation of Bolboschoenus maritimus-complex. The freshwater associations inhabiting river shores and floodplains, fishponds and temporarily flooded field depressions were distinguishes as well as inland halophile plant communities. New alliance name was proposed for saline reed vegetation of continental areas.

  Na základě současných znalostí taxonomického rozlišení druhů zahrnovaných dříve do komplexu Bolboschoenus maritimus byla navržena nová klasifikace rostlinných společenstev s těmito dominantními druhy ve Střední Evropě. Zahrnuje sladkovodní společenstva vyskytující se podél břehů toků i v říčních nivách, v rybnících a v dočasně zaplavovaných terénních depresích, a dále halofilní vnitrozemská společenstva. Byl navržen nový svaz pro halofilní společenstva rákosin kontinentálních oblastí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175969