Počet záznamů: 1  

Electrochemical Charging of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes

 1. 1. 0329762 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Farhat, H. - Kavan, Ladislav - Kong, J. - Sasaki, K. - Saito, R. - Dresselhaus, M. S.
  Electrochemical Charging of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes.
  [Elektrochemické nabíjení individuálních jednostěnných uhlíkových nanotub.]
  ACS Nano. Roč. 3, č. 8 (2009), s. 2320-2328 ISSN 1936-0851
  Grant CEP: GA ČR GC203/07/J067; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR IAA400400911; GA AV ČR KAN200100801; GA MŠk ME09060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: single-walled carbon nanotubes * Raman spectroscopy * electrochemical gating * spectroelectrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 7.493, rok: 2009

  The influence of the electrode potential on the electronic structure of individual single-walled carbon nanotubes is studied using Raman spectroscopy. By analyzing the radial breathing mode intensity versus electrode potential profiles in the Raman spectra at many different laser excitation energies, we show that the charging of individual carbon nanotubes causes a broadening of the resonant Raman profiles (resonance window). This effect is observed for both a semiconducting and a metallic tube. The broadening of the resonance Raman profiles already begins at potentials where the first electronic states of a particular tube are filled or depleted, The important consequence of this effect is a striking difference between the Raman intensity versus potential profiles of metallic and semiconducting tubes.

  Vliv elektrodového potenciálu na elektronickou strukturu individuálních jednostěnných uhlíkových nanotub byl studován pomocí Ramanské spektroskopie. Na základě analýzy profilů intensity radiálního dýchacího modu vs. elektrodový potenciál, při mnoha různých energiích excitačních laserů jsme zjistili, že dochází k rozšiřování resonančního Ramanského profilu (resonančního okna).Tento efekt byl pozorován jak v případě polovodivých, tak v případě kovových tub. K rozšíření resonančního Ramanského profilu docházelo již při potenciálech, kdy byly zaplněny či vyprázdněny první eletronické stavy danné tuby. Důsledkem tohoto efektu je také významný rozdíl mezi profily Ramanské intensity vs. eletrodový potenciál v případě polovodivých a kovových tub.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175700