Počet záznamů: 1  

Ab initio excited states calculations of Kr3+, probing semi-empirical modelling

 1. 1. 0328799 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Milko, Petr - Kalus, R. - Paidarová, Ivana - Hrušák, Jan - Gadéa, F. X.
  Ab initio excited states calculations of Kr3+, probing semi-empirical modelling.
  ["Ab initio" výpočty excitovaných stavů Kr3+ : Ověření semi-empirických modelů.]
  Theoretical Chemistry Accounts. -, 23 June (2009), s. 25. ISSN 1432-2234
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100400501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: cluster modelling * rare gas ions * ab initio potential energie * evaporation energies
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.springerlink.com/content/100493/?Content+Status=Accepted&sort=p_OnlineDate&sortorder=desc&v=condensed&o=20

  The accuracy of the diatomics-in-molecules (DIM) model for the krypton ionic trimer is examined in a series of ab initio calculations. In the C2v symmetry, the ground states of irreducible representations B2and A1 were calculated using partially spin restricted open-shell coupled cluster method with perturbative triple connections (RHF-RCCSD-T), the relativistic effective core potential (RECP) and an extended basis set of atomic orbitals. Internally contracted multireference configuration interaction method with the extended and restricted basis set was used to generate the potential energy surfaces (PESs) of the nine electronic states of Kr3+ corresponding to Kr(1S) + Kr(1S) + Kr+(2P) dissociation limit in a wide interval of nuclear geometries. The overall agreement of the accurate ab initio PESs and the diatomics-in molecules PESs confirms the quality of the DIM Hamiltonian for the Kr3+ clusters and justifies its use in dynamical and spectroscopic studies of the Krn+ clusters.

  V sérii ab initio výpočtů byla ověřena přesnost semi-empirického modelu “diatomics-in-molecules” (DIM) pro tříatomový iont Kr3+. Nejprve byly v geometrie C2v metodou partially spin restricted open-shell coupled cluster method with perturbative triple connections - s užitím relativistických pseudopotenciálů a rozšířené báze atomových orbitalů - spočteny hyperplochy potenciální energie základních elektronových stavů B2 a A1. Následně byla pro výpočty potenciálních energií všech devíti elektronových stavů Kr3+ odpovídajících disociační lilmitě Kr(1S) + Kr(1S) + Kr+(2P) použita metoda internally contracted multireference configuration interaction method s rozšířenou a omezenou bází atomových orbitalů. Velmi dobrý souhlas přesných ab initio a semi-empirických hyperploch potenciální energie v širokém intervalu jaderných konfigurací potvrzuje kvalitu DIM modelu pro Kr3+ klastry a opodstatňuje jeho použití v teoretickém studiu spekter a dynamiky víceatomových iontových klastrů kryptonu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175014