Počet záznamů: 1  

Female morphology of Philometra rubra (Nematoda: Philometridae), a parasite of the abdominal cavity of the striped sea-bass Morone saxatilis (Moronidae, Perciformes) in the USA

 1. 1. 0328287 - BC-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravec, František - Dyková, Iva - de Buron, I.
  Female morphology of Philometra rubra (Nematoda: Philometridae), a parasite of the abdominal cavity of the striped sea-bass Morone saxatilis (Moronidae, Perciformes) in the USA.
  [Morfologie samic Philometra rubra (Nematoda: Philometridae) – parazita dutiny tělní ryby Morone saxatilis (Moronidae, Perciformes) v USA.]
  Folia Parasitologica. Roč. 56, č. 1 (2009), s. 64-66 ISSN 0015-5683
  Grant CEP: GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Philometra * Morone * USA
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.266, rok: 2009

  The nematode Philometra rubra (Leidy, 1856) (Philometridae) is redescribed from subgravid females found in the abdominal cavity of the fish Morone saxatilis (Walbaum) from South Carolina, USA in November 2008. The species is characterized by the presence of 14 cephalic papillae arranged in two circles, a relatively long oesophagus with a distinct anterior inflation, and well-developed papilla-like caudal projections. Cephalic papillae of the external circle differ from those in other congeners in that the dorso-lateral and ventro-lateral papillae are large, dome-shaped, whereas the dorso-dorsal and ventro-ventral papillae are small.

  Hlístice Philometra rubra (Leidy, 1856) (Philometridae) je redeskribována podle subgravidních samic zjištěných v listopadu 2008 v dutině tělní ryby Morone saxatilis (Walbaum) v Jižní Karolině v USA. Druh se vyznačuje přítomností 14 hlavových papil uspořádaných ve dvou kruzích, poměrně dlouhým jícnem se zřetelným předním rozšířením a dobře vyvinutými papilovitými kaudálními výrustky. Hlavové papily vnějšího kruhu se liší od těchto papil u jiných kongenerických druhů tím, že dorzolaterální a ventrolaterální papily jsou velké, kopulovité, zatímco dorzodorzální a ventroventrální papily jsou malé.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174635