Počet záznamů: 1  

A Model for Taxonomic Work on Homoxenous Coccidia: Redescription, Host Specificity, and Molecular Phylogeny of Eimeria ranae Dobell, 1909, with a Review of Anuran-Host Eimeria (Apicomplexa: Eimeriorina)

 1. 1. 0328281 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jirků, Miloslav - Jirků, Milan - Oborník, Miroslav - Lukeš, Julius - Modrý, David
  A Model for Taxonomic Work on Homoxenous Coccidia: Redescription, Host Specificity, and Molecular Phylogeny of Eimeria ranae Dobell, 1909, with a Review of Anuran-Host Eimeria (Apicomplexa: Eimeriorina).
  [Model pro taxonomickou práci s homoxenními kokcidiemi: redeskripce, hostitelská specificita a molekulární fylogeneze Eimeria ranae Dobell, 1909, s review rodu Eimeria z žab (Apicomplexa: Eimeriorina).]
  Journal of Eukaryotic Microbiology. Roč. 56, č. 1 (2009), s. 39-51 ISSN 1066-5234
  Grant CEP: GA ČR GA206/03/1544
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Amphibia * Anura * experimental infections * metamorphosis * morphotypes * SSU rDNA sequence * tadpoles * ultrastructure
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 2.355, rok: 2009

  We provide a model for studies on coccidia. Eimeria ranae is redescribed from frogs, Rana spp., based on morphology, host specificity and molecular phylogenetic data. Experimental transmissions show that the host specificity of E. ranae is restricted to the g. Rana and that isolates from tadpoles and adults are conspecific. Experimentally confirmed disappearance of infection during metamorphosis suggests that infections in adults result from reinfections. Poikilotherm-host Eimeria possessing Stieda body (SB) are for the first time included in molecular phylogenetic analysis. E. ranae and Eimeria arnyi from snake form a well-supported clade, basal to other SB-bearing coccidia. The other reptile-host eimerians, Eimeria tropidura and Choleoeimeria sp., possessing bivalved sporocysts, form distinct basal lineage of the eimeriids. In review of anuran-host Eimeria, 3 oocyst morphotypes, apparently correlating with the character of endogenous development, are recognized and characterized.

  Představujeme modelovou studii o kokcidiích. Eimeria ranae je redescribována z žab, Rana spp., na základě morfologie, hostitelské specificity a molekulárně fylogenetických dat. Experimentální přenosy ukazjí že hostitelská specificity E. ranae je omezena na rod Rana a že izoláty z pulců a dospělců jsou konspecifické. Experimentálně potvrzené vymizení infekce během metamorpfózy naznačuje, že infekce dospělců jsou reinfekce. Eimeria spp. se Stieda body (SB) z poikilothermů byly poprvé zahrnuty v molekulárně fylogenetické analýze. E. ranae a Eimeria arnyi z hada tvoří dobře podpořenou větev, bazální k ostatním kokcidiím se SB. Jiní eimeridi z plazů, Eimeria tropidura a Choleoeimeria sp., s dvouploténkovými sporocystami tvoří samostatnou bazální linii eimeriidů. V rámci review Eimeria spp. z žab, byly definovány 3 morfotypy oocyst, jež zřejmě korelují s charakterem endogenního vývoje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174630