Počet záznamů: 1  

Algorithm 896: LSA: Algorithms for Large-Scale Optimization

 1. 1. 0328063 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lukšan, Ladislav - Matonoha, Ctirad - Vlček, Jan
  Algorithm 896: LSA: Algorithms for Large-Scale Optimization.
  [Algoritmus 896: LSA: Algoritmy pro rozsáhlé optimalizační úlohy.]
  ACM Transactions on Mathematical Software. Roč. 36, č. 3 (2009), 16-1-16-29. ISSN 0098-3500
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1030405; GA ČR GP201/06/P397
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: algorithms * design * large-scale optimization * large-scale nonsmooth optimization * large-scale nonlinear least squares * large-scale nonlinear minimax * large-scale systems of nonlinear equations * sparse problems * partially separable problems * limited-memory methods * discrete Newton methods * quasi-Newton methods * primal interior-point methods
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.904, rok: 2009

  We present 14 basic Fortran subroutines for large-scale unconstrained and box constrained optimization and large-scale systems of nonlinear equations. Subroutines, based on various strategies, are intended for dense and sparse general optimization problems, smooth and nonsmooth partially separable optimization problems, sparse nonlinear least-squares problems, minimization of a maximum value (minimax), minimization of a sum of absolute values, and sparse systems of nonlinear equations. Besides the description of methods and codes, we propose computational experiments which demonstrate the efficiency of the proposed algorithms.

  V článku je popsáno 14 základních fortranských podprogramů pro velké úlohy neomezené optimalizace, úlohy s jednoduchými mezemi a rozsáhlé systémy nelineárních rovnic. Podprogramy, založené na různých strategiích, jsou určeny pro husté a řídké obecné optimalizační úlohy, hladké a nehladké po částech separovatelné optimalizační úlohy, řídké nelineární problémy nejmenších čtverců, minimalizaci maximální hodnoty (minimax), minimalizaci součtu absolutních hodnot a řídké systémy nelineárních rovnic. Kromě popisu metod a kódů jsou též uvedeny numerické experimenty, které demonstrují efektivitu předložených algoritmů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174469