Počet záznamů: 1  

Spatial Convergence in Height in Central Europe, 1890-1910

 1. 1.
  0328015 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Brabec, Marek - Komlos, J.
  Spatial Convergence in Height in Central Europe, 1890-1910.
  [Sekulární vývoj tělesné výšky ve střední Evropě 1890-1910 a jeho časo-prostorové aspekty.]
  Journal of Income Distribution. Roč. 18, č. 1 (2009), s. 90-112. ISSN 0926-6437
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: spatial convergence * inequality * physical stature * economic growth * biological standard of living * Habsburg Monarchy * anthropometric history
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  We examine spatial convergence in biological well-being in the Habsburg Monarchy, circa 1890-1910, on the basis of evidence of the physical stature of 21-year-old military recruits, disaggregated into 15 Districts. We find that the shorter the population in 1890, the faster its height grew thereafter. Hence, there was convergence in physical stature between the peripheral areas of the monarchy and its core. The difference in trends between the trend in height in the Polish District of Przemysl and in Vienna was about 0.9 cm per decade, in favor of the former. Convergence among the core Districts themselves was minimal or non-existent, whereas the convergence among the peripheral Districts was more pronounced. Spatial convergence also took place between the peripheral regions and the more developed ones. The pattern is somewhat reminiscent of modern findings on convergence clubs in the global economy.

  V tomto článku sledujeme vývoj tělesné výšky (jakožto indikátoru biologické kvality života) v Rakousko-Uherské monarchii. Zpracovávaná data jsou založena na historických záznamech o výšce 21-letých rekrutů rakousko-uherské armády z let 1890-1910 z 15 vojenských distriktů. Po zohlednění intervalového cenzorování (indukovaného způsobem záznamu historických dat) se ukazuje, ze sekulární trend výšky není ani zdaleka prostorově homogenní. Distrikty s menší počáteční výškou vykazují rychlejší sekulární trend. V důsledku tohoto samoregulaci připomínajícího mechanismu docházelo ve sledovaném období k homogenizaci (konvergenci) dospělých vysek mezi okrajovými částmi a centrem monarchie. Rozdíl ve směrnici sekulárního trendu byl cca 0.9 cm na dekádu (Przemysl vs. Vídeň). Konvergence výšek uvnitř centrální skupiny distriktů byla výrazně menší (nebo zcela chyběla). Oproti tomu, uvnitř skupiny periferních oblastí byla prostorová homogenizace podstatně výraznější.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174426