Počet záznamů: 1  

Acylation Reactions over Zeolites and Mesoporous Catalysts

 1. 1.
  0327326 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Voláková, Martina - Vitvarová, Dana - Čejka, Jiří
  Acylation Reactions over Zeolites and Mesoporous Catalysts.
  [Acylační reakce na zeolitech a mesoporézních katalyzátorech.]
  ChemSusChem. Roč. 2, č. 6 (2009), s. 486-499. ISSN 1864-5631
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/0383; GA ČR GD203/08/H032; GA MPO FT-TA5/005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: acylation * ketones * mesoporous materials * shape-selectivity * zeolites
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.767, rok: 2009

  Friedel-Crafts acylation reactions play an important role in the manufacture of aromatic ketones, which are used as intermediates or products in fine-chemical synthesis: Molecular sieves are highly active and selective catalysts with industrial potential for acylation reactions. Zeolites are the catalysts of choice when shape selectivity influences the preferential formation of some products, while high conversions are achieved over mesoporous catalysts with enhanced diffusion rates of reactants and products. In this Minireview, we focus on the understanding of the relationship among the structure of molecular sieve, type and concentration of acid sites and activity/selectivity in various acylations of aromatic and olefinic hydrocarbons. The products of these acylation reactions are important compounds for the pharmaceutical industry, fragrance and flavor materials, dyes, polymers, agrochemicals, and other applications.

  Friedel-Craftsovy acylace jsou velmi důležité reakce pro přípravu aromatických ketonů, které se používají jako meziprodukty nebo produkty při syntéze chemických specialit. Molekulová síta představují vysoce aktivní a rovněž selektivní katalyzátory pro acylační reakce. Předmětem tohoto Minireview bylo sledovat vztah mezi strukturou molekulových sít, typem a koncentrací kyselých center a aktivitou/selektivitou acylačních reakcí různých aromatických sloučenin a olefinů, jejichž produkty jsou důležitými sloučeninami pro farmaceutický průmysl, vonné a chuťové látky, barviva, polymery, agrochemikálie, apod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174166