Počet záznamů: 1  

Energetics, conformation, and recognition of DNA duplexes modified by methylated analogues of [PtCl(dien)]+

 1. 1.
  0327307 - BFÚ 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Olga - Malina, Jaroslav - Kašpárková, Jana - Halámiková, Anna - Bernard, Vladan - Intini, F. - Natile, G. - Brabec, Viktor
  Energetics, conformation, and recognition of DNA duplexes modified by methylated analogues of [PtCl(dien)]+.
  [Energetika, konformace a rozpoznání duplexů DNA modifikovaných methylovanými analogy [PtCl(dien)]+.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 25 (2009), s. 6211-6221. ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) IAA400040803; GA ČR(CZ) GA203/06/1239
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) OC09018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: platinum complexes * DNA * polymerization
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  Goals of this study, performed in cell-free media, were to determine how the modification of DNA duplexes by methylated analogues of [Pt(NO3)(dien)]+ affects their energetics and how the alterations of this biophysical parameter are reflected by the recognition of these duplexes by DNA polymerases and the DNA repair system.

  Cílem této studie bylo zjistit, jak modifikace DNA methylovanými analogy dienplatiny ovlivňuje její termodynamiku a jakým způsobem jsou tyto změny reflektovány DNA polymerázami a DNA reparačním systémem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174152