Počet záznamů: 1  

Specificity of secreted proteomes from cardiac stem cells and neonatal myocytes

 1. 1.
  0326935 - UIACH-O 2010 GB eng A - Abstrakt
  Šťastná, Miroslava - Chimenti, I. - Marban, E. - Van Eyk, J.
  Specificity of secreted proteomes from cardiac stem cells and neonatal myocytes.
  [Specificita proteomů vyloučených kmenovými buňkami srdce a neonatálními myocyty.]
  FEBS Journal. Roč. 276, Suppl.1 (2009), s. 346. ISSN 1742-464X.
  [FEBS Congress /34./. 04.07.2009-09.07.2009, Prague]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: cardiac stem cells * secreted paracrine/autocrine factors * proteomics
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  We identified over 80 proteins secreted from rat cardiac stem cells and neonatal myocytes by HPLC and mass spectrometry. Of those, 48.2% and 22.4% proteins were myocytes-specific and cardiac stem cells-specific, respectively. 10 proteins were selected as candidate paracrine/autocrine factors and their effects on cardiac stem cell proliferation were tested.

  Bylo identifikováno přes 80 proteinů vyloučených z krysích kmenových buněk srdce a neonatálních myocytů pomocí HPLC a hmotové spektrometrie. 48.2% proteinů bylo specifických pro myocyty, zatímco 22.4% pro kmenové buňky srdce. 10 proteinů bylo vybráno jako možní kandidáti na parakrinní/autokrinní faktory a jejich efekt na proliferaci kmenových buněk srdce byl testován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173862