Počet záznamů: 1  

Studies of doped negative valve-regulated lead-acid battery electrodes

 1. 1. 0326575 - UFCH-W 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Micka, Karel - Calábek, M. - Bača, P. - Křivák, P. - Lábus, R. - Bilko, R.
  Studies of doped negative valve-regulated lead-acid battery electrodes.
  [Studie dopovaných negativních elektrod pro ventilem řízené olověné akumulátory.]
  Journal of Power Sources. Roč. 191, č. 1 (2009), s. 154-158 ISSN 0378-7753
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: lead-acid * negative electrode * sulfation suppression
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 3.792, rok: 2009

  Accelerated cycling in the partial state of charge regime showed conclusively that the improvement in cycle life of negative lead accumulator electrodes can be brought about not only by the addition of various sorts of powdered carbon into the active mass but also by the addition of other powdered inert materials like glass fibers, alumina, or titanium dioxide. Steric hindrance of the crystallization of lead sulfate in the electrode pores evidenced by ESEM microphotographs is considered as the main reason for this effect. The added powdered substances were practically without influence on the hydrogen overpotential; and their effect on the active material resistance was also negligible.

  Zrychlené cyklování ve stavu částečného nabití ukázalo přesvědčivě, že prodloužení životnosti negativních elektrod olověného akumulátoru se dosáhne nejen přídavkem různých druhů práškového uhlíku do aktivní hmoty, ale též přídavkem jiných práškových intertních látek jako skleněnými vlákny, aluminou, nebo oxidem titaničitým. Za hlavní příčinu tohoto efektu je označena stérická zábrana krystalizace síranu olovnatého v pórech elektrod, doložená metodou ESEM. Přidané práškovité látky byly prakticky bez vlivu na přepětí vodíku; a jejich vliv na odpor aktivní hmoty byl rovněž zanedbatelný.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173638