Počet záznamů: 1  

Polymer dynamics in rubbery epoxy networks/polyhedral oligomeric silsesquioxanes nanocomposites

 1. 1.
  0325697 - UMCH-V 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kourkoutsaki, T. - Logakis, E. - Kroutilová, Irena - Matějka, Libor - Nedbal, J. - Pissis, P.
  Polymer dynamics in rubbery epoxy networks/polyhedral oligomeric silsesquioxanes nanocomposites.
  [Dynamika polymeru v kaučukovitých nanokompozitech na bazi epoxidová síť/ polyhedrální oligomerní silsesquioxany.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 113, č. 4 (2009), s. 2569-2582. ISSN 0021-8995
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanocomposites * dielectric properties * rubbery epoxy networks
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.203, rok: 2009

  Dielectric techniques, including thermally stimulated depolarization currents (TSDC, T= -150 to 30°C) and broadband dielectric relaxation spectroscopy (10-2 - 106 Hz, T= -150 to 150°C) were employed, next to differential scanning calorimetry (DSC), to investigate molecular dynamics in the hybrid rubbery epoxy networks. The polymer networks from diglycidyl ether of Bisphenol A (DGEBA) and poly(oxypropylene)diamine (Jeffamine D2000) were modified with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) units covalently bound to the chains as dangling blocks.

  Molekulární dynamika hybridních kaučukovitých epoxidových sítí byla stanovena pomocí dielektrických technik - TSDC (termálně stimulovaný depolarizační proud, T= -150 až 30°C), širokopásmové dielektrické relaxační spektroskopie (10-2 - 106 Hz, -150 až 150°C) a DSC. Polymerní síť z dianbisglycidyletheru (DGEBA) and poly(oxypropylene)diaminu (Jeffamine D2000) byla modifikována polyhedrálními oligomerními silsesquioxanovými (POSS) jednotkami jako visícími bloky kovalentně vázanými na řetězec.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005228