Počet záznamů: 1  

Personality trait similarity between spouses in four cultures

 1. 1.
  0325676 - PSU-E 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  McCrae, R.R. - Martin, T.A. - Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš - Boomsma, D.I. - Willemsen, G. - Costa, P.T.
  Personality trait similarity between spouses in four cultures.
  [Podobnost osobnostních rysů mezi manželi ve čtyřech kulturách.]
  Journal of Personality. Roč. 76, č. 5 (2008), s. 1137-1163. ISSN 0022-3506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: personality traits * traits similarity * assortative mating
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 2.491, rok: 2008

  We examined patterns of trait similarity (assortative mating) in married couples in four cultures, using both self-reports and spouse ratings on versions of the Revised NEO Personality Inventory. There was evidence of a subtle but pervasive perceived contrast bias in the spouse-rating data. However, there was strong agreement across methods of assessment and moderate agreement across cultures in the pattern of results. Most assortment effects were small, but correlations exceeding .40 were seen for a subset of traits, chiefly from the Openness and Agreeableness domains. Except in Russia, where more positive assortment was seen for younger couples, comparisons of younger and older cohorts showed little systematic difference. This suggested that mate selection, rather than convergence over time, accounted for similarity. Future research on personality similarity in dyads can utilize different designs but should assess personality at both domain and the facet levels.

  V mezinárodním výzkumném projektu jsme zkoumali podobnost osobnostních rysů mezi manželi (asortativní párování).Výzkum byl realizován ve čtyřech zemích za použití sebeposouzení a posuzování manželem/manželkou na základě NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R).Zjistili jsme nepatrné,ale všudypřítomné zkreslení na základě kontrastu při vzájemném posuzování manželů.Dále jsme zaznamenali výraznou shodu napříč použitými metodami a nevýraznou shodu mezi výsledky od respondentů z různých zemí.Většina korelací mezi vlastnostmi manželů byla nízká,v některých případech však korelace překročily hodnotu 0,40 u rysů spadajících do dimenze otevřenost vůči zkušenosti a přívětivost pětifaktorového modelu.S výjimkou ruského souboru,kde bylo zaznamenáno více pozitivního asortativního párování u mladších manželských párů,v ostatních souborech mezi mladšími a staršími kohortami nebyly zaznamenány výraznější odlišnosti.Další výzkum podobnosti osobnostních vlastností v dyádách by měl využít odlišný výzkumný design,ale měl by zahrnout kromě 5 charakteristik osobnosti také dílčí vlastnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173014