Počet záznamů: 1  

The Process Mediation Framework for Semantic Web Services

 1. 1. 0325278 - UIVT-O 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaculín, Roman - Neruda, Roman
  The Process Mediation Framework for Semantic Web Services.
  [Framework pro procesní mediaci semantických webových služeb.]
  International Journal of Agent-Oriented Software Engineering. Roč. 3, č. 1 (2009), s. 27-58 ISSN 1746-1375
  Grant CEP: GA MŠk ME08095; GA AV ČR 1ET100300517
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: process mediation * OWL-S * semantic web services * adapter synthesis
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The ability to deal with the incompatibilities of service requesters and providers is a critical factor for achieving interoperability in dynamic open environments. We focus on the problem of process mediation of semantically annotated process models of the service requester and provider. We propose an Abstract Process Mediation Framework identifying the key functional areas that need to be addressed by process mediation components. We present algorithms for solving the process mediation problem in two scenarios: (1) when the mediation process has complete visibility of the process model of the service provider and requester and (2) when the mediation process has visibility only of the process model of the provider, but not the requester (asymmetric scenario). The algorithms combine planning and semantic reasoning with the discovery of external services such as data mediators. The Process Mediation Agent is introduced, which realises an execution infrastructure for runtime mediation.

  Schopnost řešit problém nekompatibilit mezi poskytovatelem webových služeb a klientem je kritickým faktorem pro dosažení interoperability v dynamických prostředích. Zaměřujeme se na problém procesní mediace semanticky anotovaných procesních modelů poskytovatele služby a klienta. V článku navrhujeme abstraktní framwork pro procesní mediaci, který identifikuje klíčové funkční oblasti procesní mediace. Dále navrhujeme algoritmy pro procesní mediaci ve 2 scénářích: 1. scénář úplné viditelnosti procesních modelů jak poskytovatele tak i klienta, 2. scénář asymetrické viditelnosti, kdy proces klienta není dostupný. Algoritmy kombinují techniky automatického plánování, semantického usuzování s metodami automatického vyhledávání externích datových mediátorů. Konečně navrhujeme agenta realizující mediaci procesů který realizuje infrastrukturu pro běhovou mediaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007365