Počet záznamů: 1  

Real-time observation of growth and orientation of Sm-Ba-Cu-O phases on a Sm-211 whisker substrate by high-temperature optical microscopy

 1. 1.
  0325003 - FZÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sun, J.L. - Huang, Y.B. - Cheng, L. - Yao, X. - Lai, Y.J. - Jirsa, Miloš
  Real-time observation of growth and orientation of Sm-Ba-Cu-O phases on a Sm-211 whisker substrate by high-temperature optical microscopy.
  [Pozorování růstu a orientace fází Sm-Ba-Cu-O na podložkách z wiskrů Sm-211 v reálném čase pomocí vysokoteplotního optického mikroskopu.]
  Crystal Growth & Design. Roč. 9, č. 2 (2009), 898-902. ISSN 1528-7483
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: high-temperature optical microscopy * growth and orientation of Sm-Ba-Cu-O phases * Sm-211 whisker substrate
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.162, rok: 2009

  Growth of various phases of Sm-Ba-Cu-O thin films on Sm-211 whisker substrates was studied in-situ by means of a high-temperature optical microscope. Sm2Ba4Cu2Oy or two different phases of SmBa2Cu3Oy (Sm-123) with different crystallographic orientations were identified, in dependence on the growth temperature.

  Růst různých chemických fází tenkých vrstev Sm-Ba-Cu-O pěstovaných na podložkách z wiskrů Sm-211 bylo studováno v reálném čase pomocí vysokoteplotního optického mikroskopu. V závislosti na teplotě roste buď fáze Sm2Ba4Cu2Oy nebo dvě fáze SmBa2Cu3Oy (Sm-123) s různými krystalovými orientacemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005209