Počet záznamů: 1  

Suppression of tumor growth in vivo by the mitocan alpha-tocopheryl succinate requires respiratory complex II

 1. 1.
  0324996 - BTÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dong, L.F. - Freeman, R. - Liu, J. - Zobalová, Renata - Marin-Hernandez, A. - Stantic, M. - Rohlena, Jakub - Vališ, Karel - Rodriguez-Enriquez, S. - Butcher, B. - Goodwin, J. - Brunk, U.T. - Witting, P. K. - Moreno-Sanchez, R. - Scheffler, I.E. - Ralph, S.J. - Neužil, Jiří
  Suppression of tumor growth in vivo by the mitocan alpha-tocopheryl succinate requires respiratory complex II.
  [Potlačení nádorového růstu in vivo mitokanem alfa-tokoferylsukcinátem vyžaduje respirační komplex II.]
  Clinical Cancer Research. Roč. 15, č. 5 (2009), s. 1593-1600. ISSN 1078-0432
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/08/0811; GA AV ČR(CZ) IAA500520702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: SDHC-mutants * mitocans * mitochondrial complex II
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.747, rok: 2009

  Mitochondrial complex II (CII) is emerging as an important target for the mitocan α-tocopheryl succinate (α-TOS) in selectively killing cancer cells. Here, we show that CII also has a major role in the anti-cancer efficacy of the vitamin E analogue in vivo using an animal model of cancer. Wild type, CII-defective (succinate dehydrogenase subunit C, SDHC-mutant) and CII-reconstituted Chinese hamster lung fibroblasts were transformed with H-Ras, and were used to establish xenograft tumours in nude mice. Growth of the SDHC-wild type and SDHC-reconstituted tumours was highly sensitive to α -TOS, whereas the CII-defective tumours were relatively resistant to the drug, assessed by monitoring tumour progression using ultrasound imaging. Since mutations in complex II occur very rarely in human cancers, agents like vitamin E analogues should be effective anti-cancer drugs, and this study provides support for their testing in clinical trials

  Mitochondriální komplex II (CII) se ukazuje jako důležité zásahové místo pro mitokan α-tokoferylsukcinát (α-TOS) při selektivním zabíjení rakovinných buněk. Ukazujeme, že CII má také významnou roli v protirakovinném působení analogu vitaminu E in vivo ve zvířecím modelu rakoviny. Plicní fibroblasty čínského křečka divokého typu, CII-defektní (v subjednotce C sukcinátdehydrogenázy, SDHC-mutant) a CII-rekonstituované byly transformovány pomocí H-Ras a byly použity k přípravě xenogenních nádorů v nahých myších. Růst nádorů s SDHC divokého typu a s SDHC rekonstituovanou byl vysoce citlivý k α –TOS, zatímco nádory s defektním CII byly relativně odolné, což bylo zjištěno monitorováním velikosti nádorů pomocí ultrazvukového zobrazování. Vzhledem k tomu, že mutace v komplexu II se u nádorových onemocnění lidí vyskytují vzácně, lze očekávat, že látky jako analogy vitaminu E se projeví jako účinná protirakovinná léčiva. Studie poskytuje podporu pro jejich testování v klinických pokusech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172563
   
Počet záznamů: 1