Počet záznamů: 1  

An Electric Field Test Using the MRI

 1. 1.
  0324962 - ÚPT 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fiala, P. - Bartušek, Karel
  An Electric Field Test Using the MRI.
  [Testování elektrického pole pomocí MRI.]
  PIERS Online. Roč. 4, č. 7 (2008), s. 701-705. ISSN 1931-7360
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: MRI * electric field * numerical modeling
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  The paper describes a test of an electric field on water molecules based on the present knowledge of the problem as discussed by references. The basic configuration of the test was experimentally verified at the Institute of Scientific Instruments, Academy of Sciences of the Czech Republic. We also prepared other tests using a different type of substance to find the relation between the MRI and the macroscopic electric field intensity. As a matter of fact, it respects the classical Electrodynamics and Material Wave Theory (MWT). The experiments are intended for future applications in the field of health service.

  Příspěvek popisuje testy elektrického pole molekul vody na základě znalostí diskutovaných v uvedených pracech. Základní konfigurace testu byla experimentálně ověřena na Ústavu přístrojové techniky Akademie Věd České republiky. Jsou připravené testy jiných látek a vzorků pro nalezení vztahu mezi metodou magnetické rezonance a intenzitou elektrického pole z makroskopického pohledu. Ve skutečnosti hmota vyhovuje jak klasické elektrodynamické teorii tak vlnové teorii hmoty. Experimenty jsou zaměřeny pro další aplikaci v oblasti medicínské vědy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172535