Počet záznamů: 1  

Self-assembled nano-patterns in strained 2D metalic alloys: stripes vs. islands

 1. 1. 0324830 - FZU-D 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kotrla, Miroslav - Weber, S. - Much, F. - Biehl, M. - Kinzel, W.
  Self-assembled nano-patterns in strained 2D metalic alloys: stripes vs. islands.
  [Samoorganizované nanostruktury v 2D metalických slitinách: kapky vs. proužky.]
  Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 13, - (2007), s. 70-75 ISSN 1335-1532
  GRANT EU: European Commission(XE) 16447 - MAGDOT
  Grant ostatní:NSF DMR Award(DE) 0502737
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: nanoscale pattern formation * selfassembly * coarsening of 2D islands * metalic alloys * misfit-induced strain * computer modeling and simulation.
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  We study the patterns of nano-structures in 2D strained surface alloys on FCC(111) surface, and compare our fingings with our previous results for surface of simple cubic lattice, SC(100). In the framework of an off-lattice model of ternary system, we investigate one monolayer of two bulk-immiscible adsorbates A and B with negative and positive misfit relative to the substrate, respectively. Equilibrium Monte Carlo simulations show that the adsorbates on FCC(111) surface self-organize into droplet-like pattern in contrast to structure with alternating stripes obtained in the case of surface of simple cubic lattice. Dependence on the relative misfits, on interaction between components, and on concentration of components is similar in both cases. We atribute the variance in patterns to different symmetry of the interaction related to the different symmetry of the lattices.

  Studujeme morfologické vzory nanostruktur ve dvoudimenzionálních povrchových slitinách s mechanickým napětím na povrchu FCC(111) a srovnáváme získané údaje s předchozími výsledky pro povrch prosté kubické mřížky, SC(100). Užitím spojitého modelu ternálního systému vyšetřujeme jednu monovrstvu obsahující dva objemově nemísitelné adsorbáty A a B s negativním a pozitivním rozdílem mřížkových konstant vzhledem k substrátu. Pomocí rovnovážných simulací metodou Monte Carlo ukazujeme, že na rozdíl od povrchu prosté kubické mřížky, na níž se adsorbáty samoorganizují do proužkových struktur, na povrchu FCC se adsorbáty samoorganizují do kapkovitých struktur. Závislost na relativním rozdílu mřížkových konstant, na interakci mezi složkami a na koncentraci složek je v obou případech podobná. Odlišnost morfologií připisujeme rozdílné symetrii interakcí související s různými symetriemi mřížek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172435