Počet záznamů: 1  

Solubilities of oxygenated aromatic solids in pressurized hot water

 1. 1. 0324388 - UIACH-O 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Karásek, Pavel - Planeta, Josef - Roth, Michal
  Solubilities of oxygenated aromatic solids in pressurized hot water.
  [Rozpustnosti tuhých kyslíkatých aromatických látek ve stlačené horké vodě.]
  Journal of Chemical and Engineering Data. Roč. 54, č. 5 (2009), s. 1457-1461. ISSN 0021-9568
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0886; GA ČR GA203/08/1536
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: oxygenated aromatics * solubility * pressurized hot water
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 1.695, rok: 2009

  Aqueous solubilities of xanthene, anthrone, xanthone, thioxanthone, 9,10-anthraquinone, and 9,10-phenanthrenequinone were measured at temperatures from 313 K to the solute melting point and pressures close to 5 MPa.

  V teplotním intervalu mezi 313 K a bodem tání solutu byly stanoveny vodné rozpustnosti xanthenu, anthronu, xanthonu, thioxanthonu, 9,10-anthrachinonu a 9,10-fenanthrenchinonu za tlaku 5 MPa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172095