Počet záznamů: 1  

Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt

 1. 1.
  0324376 - UGN-S 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Munzar, Jan - Ondráček, Stanislav - Elleder, L. - Sawicki, K.
  Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt.
  [Katastrofální povodně ve střední Evropě koncem července 1897 a poučení z nich.]
  Moravian Geographical Reports. Roč. 16, č. 3 (2008), s. 27-40. ISSN 1210-8812
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300860601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: disastrous floods * summer 1897 * Central Europe
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  In 2007, we commemorated the 10th anniversary of the natural disaster from July 1997, which affected a number of countries in Central Europe. In the Czech Republic, it was the "flood of the century". Certain analogy was an extreme event that was recorded exactly a hundred years ago, in the summer of 1897, i.e. more than 110 years ago today. While the then recording of multiday total precipitation amounts was discontinued in July 1997, the 1-day amount of 345 mm measured at the Nová Louka/Neuwiese station in the Jizerské hory Mts. (780 m a.s.l.) on 29 July 1897 was not surmounted. Until these days, it is therefore a Czech (and most likely also at least a Central-European) record. The extreme precipitation in summer 1897 resulted in high water that affected a considerable part of Central Europe. The disastrous floods caused immense material losses and took a toll of at least 167 human lives. At the same time, however, they became impetus for a range of flood-control measures.

  V roce 2007 jsme si připomněli 10. výročí přírodní katastrofy v červenci 1997, která postihla řadu zemí střední Evropy. V České republice to byla „povodeň století“. Určitou analogií byl extrémní případ, ke kterému došlo přesně o sto let dříve, v létě 1897. Zatím co v létě 1997 byly na řadě míst České republiky překonány dosavadní rekordy vícedenních úhrnů srážek, jednodenní srážkový úhrn 345 mm z 29.7.1897 na stanici Nová Louka/Neuwiese v Jizerských horách (780 m n.m.) překonán nebyl. Je tedy dodnes českým a pravděpodobně i středoevropským rekordem. Extrémní srážky v létě 1897 způsobily mimořádné povodně ve značné části střední Evropy. Na území dnešní České republiky se vyskytly především v povodí horního Labe.Tyto katastrofální povodně způsobily mimořádné materiální škody a zmařily ve střední Evropě minimálně 167 lidských životů. Současně se však staly impulzem k řadě protipovodňových opatření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172087