Počet záznamů: 1  

Source of information-driven trading on the Prague Stock Exchange

 1. 1.
  0323948 - NHU-C 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopřiva, František
  Source of information-driven trading on the Prague Stock Exchange.
  [Zdroj obchodování řízeného informacemi na Burze cenných papírů Praha.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 365 (2008), s. 1-39. ISSN 1211-3298
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/1376; GA MŠk LC542
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: trading systems * informed trading * emerging markets
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp365.pdf

  We focus on the extent of information-driven trading sourced from the behavior of market makers on an emerging market. Under current regulation, market makers are able to protect their private information and not reveal it for a surprisingly long period of time. Our study contributes to the detection mechanisms of regulatory authorities on the emerging markets in identifying the suspicious behavior of particular market participants.

  V naší studii se zaměřujeme na odhad rozsahu obchodování na základě neveřejných informací pramenící ze způsobu chování tvůrců trhu na malém rozvíjejícím se kapitálovém trhu. Z našich výsledků vyplývá, že za současného regulatorního rámce jsou tvůrci trhu schopni obchodovat na základě určité informace po překvapivě dlouhé časové období. Tato studie by mohla přispět ke zlepšení detekčních mechanismů regulatorních orgánů v ČR, jelikož naše metodologie umožňuje detekci nestandartního chování jednotlivých tvůrců trhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171775

   
   
Počet záznamů: 1