Počet záznamů: 1  

Laser flash photolysis of diazo-2, a caged calcium chelator: The relationship between the extent and rate of smooth muscle relaxation

 1. 1.
  0323634 - FGU-C 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pelc, Radek - Ishii, N. - Ashley, C. C.
  Laser flash photolysis of diazo-2, a caged calcium chelator: The relationship between the extent and rate of smooth muscle relaxation.
  [Laserová fotolýza diazo-2, prekurzoru chelátoru vápníku: Vztah mezi amplitudou a rychlostí relaxace hladkého svalu.]
  Journal of Laser Applications. Roč. 21, č. 1 (2009), s. 32-38. ISSN 1042-346X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: caged calcium chelator * smooth muscle * blood pressure
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.652, rok: 2009

  Caged calcium chelator (diazo-2) was used to study the relationship between the extent and rate of muscle relaxation. This relationship was demonstrated in permeabilised preparations (Ø cca 300 µm) from “catch” muscle. This smooth muscle serves as a model to study physiologically related smooth muscle of “latch” type found in the blood vessel wall and participating in blood pressure regulation

  Pro studium vztahu mezi amplitudou a rychlostí svalové relaxace byl použit prekurzor chelátoru vápníku (diazo-2). Tento vztah byl demonstrován na permeabilizovaných preparátech (Ø cca 300 µm) hladkého svalu typu “catch”. Ten je modelem pro studium fyziologicky příbuzného hladkého svalu typu “latch” v cévní stěně, který se podílí na regulaci krevního tlaku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171537