Počet záznamů: 1  

Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits

 1. 1.
  0323054 - PSU-E 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  McCrae, R.R. - Terracciano, A. - Leibovich, N.B. - Schmidt, V. - Shakespeare-Finch, J. - Neubauer, A. - De Fruyt, F. - Munyae, M. - Flores-Mendoza, C. - Dahourou, D. - Ayearst, L. E. - Trobst, K.K. - Alcalay, L. - Simonetti, F. - Bratko, D. - Marušic´, I. - Hřebíčková, Martina - Mortensen, L.K. - Jensen, H.H. - Allik, J. - Realo, A. - Sineshaw, T. - Rolland, J-P. - Petot, J.M. - Camart, N. - Angleitner, A. - Ostendorf, F. - Yik, M. - Jónsson, F. H. - Pramila, V.S. - Halim, M. S. - Jaya, A. - Shahriar Shahidi, S. - Barbaranelli, C. - Shimonaka, Y. - Gakuin, B. - Nakazato, K. - Abdel Khalek, A. M. - Alansari, B. M. - Khoury, B. - Mastor, K.A. - Falzon, R. - Lauri, M.A. - Borg Cunen, M.A. - Scicluna Calleja, S. - Diaz-Loving, R. - Ghayur, M. A. - Fischer, R. - Oluyinka Ojedokun, A. - Prentice, G. - McRorie, M. - Wang, L. - Reátegui, N. - Brunner-Sciarra, M. - del Pilar, G.E.H. - Sekowski, A. - Klinkosz, W. - Pedroso de Lima, M. - Porrata, J. - Martin, T.A. - Ficková, E. - Adamovová, L. - Rus, V.R. - Podobnik, N. - Zupancic, A. - Ahn, H. - Ahn, Ch. - Avia, M. D. - Sánchez-Bernardos, M.L. - Ruch, W. - Rossier, J. - Chittcharat, N. - Gülgöz, S. - Nansubuga, F. - Smith, P.B. - Matsumoto, D. - Diener, E. - Beer, A. - Humrichouse, J. - Budzinski, L. - Oishi, S. - Knežević, G. - Djuric Jocic, D.
  Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits.
  [Osobnostní profily kultur: Souhrnné osobnostní rysy.]
  Journal of Personality and Social Psychology. Roč. 89, č. 3 (2005), s. 407-425. ISSN 0022-3514
  Grant CEP: GA ČR GA406/01/1507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: personality * five-factor model * cross-cultural * culture-level analyses * culture profiles
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 4.211, rok: 2005

  Personality profiles of cultures can be operationalized as the mean trait levels of culture members. College students from 51 cultures rated an individual from their country whom they knew well (N=12,156). Aggregate scores on Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) scales generalized across age and sex groups, approximated the individual-level 5-factor model, and correlated with aggregate self-report personality scores and other culture-level variables. Results were not attributable to national differences in economic development or to acquiescence. Geographical differences in scale variances and mean levels were replicated, with Europeans and Americans generally scoring higher in Extraversion than Asians and Africans. Findings support the rough scalar equivalence of NEO-PI-R factors and facets across cultures and suggest that aggregate personality profiles provide insight into cultural differences.

  Osobnostní profily v jednotlivých zemích mohou být operacionalizovány jako průměrná míra osobnostních rysů příslušníků těchto zemí. Vysokoškolští studenti v 51 různých kulturách posuzovali někoho, koho velmi dobře znají (N = 12156). Celkové skóry na subškálách NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) vykazují strukturu odpovídající pětifaktorovénu modelu a korelují se sebeposouzením a dalšími proměnnými (přesvědčení, postoje, hodnoty, ekonomické indikátory). Výsledky nelze přičítat rozdílům ekonomického vývoje. Replikovaly se geografické odlišnosti úrovně rysů; Evropané a Američané skórovali výše v extraverzi než Asiaté a Afričané. Výsledky podporují ekvivalenci škál a subškál NEO-PI-R v různých zemích a naznačují, že souhrnné osobností profily napomáhají porozumět kulturním odlišnostem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171131