Počet záznamů: 1  

Measurement of the polarization of the Upsilon(1S) and Upsilon(2S) states in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96 TeV

 1. 1.
  0322412 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Measurement of the polarization of the Upsilon(1S) and Upsilon(2S) states in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96 TeV.
  [Měření polarizace ypsilon (1S) a ypsilon (2S) stavů u p anti-p srážek při s** (1 / 2) = 1.96 TeV.]
  Physical Review Letters. Roč. 101, č. 18 (2008), 182004/1-182004/7. ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LA08047; GA MŠk 1P05LA257; GA MŠk LC527
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * Tevatron * meson * polarization
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.180, rok: 2008

  We present a study of the polarization of the (1S) and (2S) states using a 1.3 fb-1 data sample collected by the D0 experiment in 2002–2006 during run II of the Fermilab Tevatron Collider. We measure the polarization parameter =(T-2L)/(T+2L), where T and L are the transversely and longitudinally polarized components of the production cross section, as a function of the transverse momentum (p) for the (1S) and (2S). Significant p-dependent longitudinal polarization is observed for the (1S). A comparison with theoretical models is presented.

  Předkládáme studii o polarizaci stavů (1S) a (2S) za použití 1,3 fb-1 vzorek dat shromážděných v D0 experimentu v období 2002-2006 během II běhu na Fermilabském urychlovači Tevatron. Měření polarizačního parametru = (T-2L) / (T +2 L), kde T a L jsou příčně i podélně polarizované částí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170672