Počet záznamů: 1  

Mechanical properties and structure of amorphous and crystalline B.sub.4./sub.C films

 1. 1.
  0322294 - FZÚ 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kulykovskyy, Valeriy - Vorlíček, Vladimír - Boháč, Petr - Čtvrtlík, Radim - Stranyánek, Martin - Deyneka, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Mechanical properties and structure of amorphous and crystalline B4C films.
  [Mechanické vlastnosti a struktura amorfních a krystalických vrstev B4C.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, č. 1 (2009), 27-33. ISSN 0925-9635. E-ISSN 1879-0062
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk OC 097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: sputtering * hardness * elastic modulus * boron carbide films
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  Amorphous and crystalline films were prepared by magnetron sputtering of hot-pressed B4C target. Hardness, elastic modulus, intrinsic stress and structure were investigated in dependence on the substrate bias and deposition temperature. Electron diffraction and Raman spectroscopy show amorphous structure for all the films deposited at temperatures below 900 °C. Crystalline B4C phase appears at T > 900 °C. The hardness and elastic modulus of the films deposited on unheated substrates decrease with increasing negative substrate bias. These variations correlate well with those observed for compressive stress, argon content in films and intensity of Raman spectra.

  Amorfní a krystalické vrstvy připraveny magnetronovým rozprašováním slisovaného terče B4C. Tvrdost, elastický modul, intrinsický stres a struktura bytly zkoumány v závislosti na předpětí substrátu a deposiční teplotě. Elektronová difrakce a Ramanova spektra ukazují, že vrtsvy deponované při teplotách pod 900 °C jsou amorfní. Krystalický B4C se objevuje pro T > 900 °C. Tvrdost a elastický modul vrstaev deponovaných na nevyhřáté podložky klesá s růstem záporného předpětí na podložce. Tyto změny dobře korelují s kompresivním pnutím, obsahem argonu a intenzitou Ramanových spekter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170603

   
   
Počet záznamů: 1