Počet záznamů: 1  

Oncogenic Kinase Bcr-Abl and Its Resistance to Pharmacological Inhibitors

 1. 1. 0322262 - UEB-Q 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kryštof, Vladimír
  Oncogenic Kinase Bcr-Abl and Its Resistance to Pharmacological Inhibitors.
  [Onkogenní kinasa Bcr-Abl a její rezistence k používaným inhibitorům.]
  Chemické listy. Roč. 102, č. 9 (2008), s. 795-800. E-ISSN 1213-7103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: imatinib * inhibitor * chronic myeloid leukaemia * kinase * cancer
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  www.chemicke-listy.cz/docs/full/2008_09_795-800.pdf

  Pokroky ve studiu nádorové transformace výrazně usnadňují návrhy moderních a specifických terapeutických metod. Proteinkinasy patří ke kličovým složkám buněčných signálních soustav a díky jejich častým deregulacím patří mezi cíle moderní chemoterapie. Účinnost imatinobu při léčbě chronické myeloidní leukemie poskytla jednoznačný důkaz o použitelnosti inhibitorů proteinkinas jako léčiv. Specifická rezistence některých pacientů k imatinibu podnítila vývoj dalších generací léčiv, které tuto rezistenci obcházejí. Tento článek referuje o onkogenní kinase Bcr-Abl jako příkladu racionálního cíle moderní chemoterapie a o používaných inhibitorech Bcr-Abl.

  The advances in understanding of neoplastic transformation considerably help the design of molecular-targeted therapies. Protein kinases are critical components of cellular signalling pathways and, due to their frequent deregulation in cancer cells, they have become one of the most important targets in drug development. The efficiency of imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia is a strong evidence that kinase inhibitors can be effective drugs, although some patients develop resistance to them. The structure-based design, however, allows synthesis of second-generation drugs, which are able to overcome this resistance. The review focuses on oncogenic Bcr-Abl as an example of a rational target for kinase inhibitors, their development and biochemical properties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170578