Počet záznamů: 1  

A study of Z-pinch in capillary filled by boron vapours

 1. 1.
  0321550 - UFP-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vrba, Pavel - Vrbová, M. - Bobrova, N. A. - Sasorov, P. V.
  A study of Z-pinch in capillary filled by boron vapours.
  [Studie Z-pinče v kapiláře zaplněné parami boru.]
  European Physical Journal D. Roč. 51, č. 2 (2009), s. 481-486. ISSN 1434-6079.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology/23rd./. Praha, 16.06.2008-19.06.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA102/07/0275; GA MŠk LA08024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Z-pinches * plasma focus and other pinch devices * Plasma devices for generation of coherent radiation * Magnetohydrodynamics and fluid equation
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  www.edpsciences.org/epjd nebo www.epj.org

  Abstract Pinching discharge in non-ablative and ablative capillaries filled by boron vapors is studied. The aim is to find out conditions for lasing at Balmer alpha transition of hydrogen-like boron ions ( nm). The primary pumping process under consideration is a three-body collisional recombination, which takes place in non-stationary underheated plasma during the pinch expansion stage. The results of Z-pinch computer modeling including the plasma kinetics and gain evaluation are compared for two different quarter periods of electrical current passing through the capillary.

  Práce se zabývá studiem pinčujícího výboje v neablujících i ablujících kapilárách zaplněných parami bóru. Cílem práce je nalézt podmínky pro laserovou akci na Balmerově alfa přechodu pro vodíku podobný iont boru B4+ (o vlnové délce 26.23 nm) Budícím procesem je tří částicová srážková rekombinace, které lze dosáhnout v nerovnovážném podchlazeném plazmatu během expanse kapilárního pinče. Výsledky modelování Z-pinče spolu kinetikou plazmatu a výpočtem zisku záření jsou porovnány pro různé hodnoty čtvrtperiody a maximální hodnoty budícího proudu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170043