Počet záznamů: 1  

DNA interactions of dinuclear RuII arene antitumor complexes in cell-free media

 1. 1. 0320869 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Olga - Nazarov, A.A. - Hartinger, Ch.G. - Keppler, B.K. - Brabec, Viktor
  DNA interactions of dinuclear RuII arene antitumor complexes in cell-free media.
  [Interakce DNA s protinádorově aktivními dinukleárními RuII komplexy in vitro.]
  Biochemical Pharmacology. Roč. 77, č. 3 (2009), s. 364-374. ISSN 0006-2952
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: dinuclear ruthenium complex * DNA * cross-links
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.254, rok: 2009

  DNA modifications by new dinuclear RuII arene compounds were studied. The complexes bind DNA forming intrastrand and interstrand cross-links in one DNA molecule. An intriguing aspect of the DNA-binding mode of these dinuclear RuII compounds is that they can crosslink two DNA duplexes and also proteins to DNA.

  Byly studovány modifikace DNA sérií nových dinukleárních Ru komplexů. Tyto komplexy tvoří na molekule DNA vnitrořetězcové i meziřetězcové můstky. Kromě toho jsou schopny vytvářet také můstky mezi dvěma molekulami DNA nebo DNA a proteiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169606