Počet záznamů: 1  

Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies

 1. 1. 0319895 - BC-A 2009 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Tropek, Robert - Spitzer, Lukáš - Konvička, Martin
  Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies.
  [Dvě skupiny epigeických členovců se liší v kolonizaci lomů, aneb proč musí monitorovací studie pracovat s více taxony a jejich ekologickými vlastnostmi.]
  Community Ecology: an interdisciplinary journal reporting progress in community and population studies. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 177-184. ISSN 1585-8553
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Araneae * bioindicators * Carabidae
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.898, rok: 2008

  Using an example of patterns of distribution of carabid beetles and spiders in mined-up quarries, we argue that biodiversity monitoring should be based on multiple groups and should, besides of species richness, account for species life hisotory traits.

  Na příkladu kolonizace opuštěných lomů střevlíkovitými brouky a pavoukovci ukazujeme, že monitoring biodiverzity by měl vycházet z většího počtu skupin a měl by, vedle druhové bohatosti, brát v potaz i ekologické nároky jednotlivých druhů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168930