Počet záznamů: 1  

Ranking as parameter estimation

 1. 1.
  0319720 - UTIA-B 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kárný, Miroslav - Guy, Tatiana Valentine
  Ranking as parameter estimation.
  [Hodnocení jako odhadování parametrů.]
  International Journal of Operational Research. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 142-158. ISSN 1745-7645
  Grant CEP: GA MŠk 2C06001; GA AV ČR 1ET100750401; GA MŠk 1M0572
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: ranking * Bayesian estimation * negotiation * modelling
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/karny-ranking as parameter estimation.pdf

  Ranking of alternatives is a common, difficult and repeatedly addressed problem, especially when it requires negotiation of experts. The celebrated Arrow’s impossibility theorem expresses formally its difficulty. In spite of the progress made by adopting soft ranking, the problem is far from being generically solved. The paper provides a, probably novel, problem formulation by viewing ranking of alternatives as an estimation of an unknown objective ranking vector. The idea is exposed on a specific task of ranking quality of projects by a large group of experts. The task is important on its own but the proposed methodology is the main message worth of generalisation and use in other application domains.

  Hodnocení alternativ je společný, častý a obtížný problém, zvláště je-li činěno více experty. Známý Arrowův teorem formálně naznačuje jeho obtížnost. Jeho meze jsou částečně překonány použitím nejednoznačných variant. Avšak obecné řešení není k dispozici. Článek navrhuje pravděpodobně nové řešení problému založené na jeho formulaci jako problému odhadování neznámých parametrů. Řešení je rozpracováno pro problém hodnocení kvality návrhů projektů větší skupinou expertů. Výsledek může dobře sloužit grantovým agenturám, podstatný je však přínos metodologický.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168799