Počet záznamů: 1  

Biocompatible hydrogels in spinal cord injury repair

 1. 1. 0318887 - UEM-P 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejčl, Aleš - Lesný, Petr - Přádný, Martin - Michálek, Jiří - Jendelová, Pavla - Štulík, J. - Syková, Eva
  Biocompatible hydrogels in spinal cord injury repair.
  [Biokompatibilní hydrogel při léčbě poranění míchy.]
  Physiological Research. Roč. 57, Suppl.3 (2008), S121-S132 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR GA309/06/1246
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) 1A8697
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Spinal cord injury * Hydrogel * Tissue engineering
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.653, rok: 2008

  In this paper the authors summarize their experience with the use of hydrogels in experimental spinal cord injury (SCI) research. They discuss different modifications of hydrogels for in vivo applications and also the use of mesenchymal stem cell in SCI.

  V tomto článku autoři shrnují své zkušenosti s užitím hydrogelů v experimentálním poranění míchy (PM). Diskutují různé modifikace hydrogelů pro in vivo aplikace stejně jako použití mezenchymálních buněk kostní dřeně u míšních lézí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168184