Počet záznamů: 1  

Firefly luciferase gene contains a cryptic promoter

 1. 1. 0318464 - UMG-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vopálenský, V. - Mašek, T. - Horváth, Ondřej - Vicenová, B. - Mokrejš, M. - Pospíšek, M.
  Firefly luciferase gene contains a cryptic promoter.
  [Gen kódující světluškovou luciferázu obsahuje kryptický promotor.]
  R N A. Roč. 14, č. 9 (2008), s. 1720-1729. ISSN 1355-8382
  Grant ostatní:GAČR(CZ) GA204/03/1487; GAČR(CZ) GA301/07/0607; Mšk(CZ) LC06066
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: luciferase * cryptic promoter * hepatitis C virus
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.018, rok: 2008

  In this study, we report a cryptic promoter activity in the luc+ gene, which is the most frequently used version of the firefly luciferase. The FLuc coding region displays cryptic promoter activity both in mammalian and yeast cells. In human CCL13 and Huh7 cells, cryptic transcription from the luc+ gene is 10–16 times weaker in comparison to the strong immediate-early CMV promoter. Additionally, we discuss a possible impact of the FLuc gene cryptic promoter on experimental results especially in some fields of the RNA-oriented research, for example, in analysis of translation initiation or analysis of miRNA/siRNA function. Specifically, we propose how this newly described cryptic promoter activity within the FLuc gene might contribute to the previous determination of the strength of the cryptic promoter found in the cDNA corresponding to the hepatitis C virus internal ribosome entry site.

  V této publikaci upozorňujeme na přítomnost kryptického promotoru v genu kódujícím hojně používanou reportérovou molekulu, světluškovou luciferázu. Sérií experimentů jsme prokázali funkčnost tohoto promotoru v savčích i kvasinkových buňkách. Síla promotoru je v savčích buňkách cca 10 – 16x nižší než síla silného CMV promotoru. Nalezení tohoto promotoru by mohlo vést k přehodnocení řady výsledků publikovaných v odborné literatuře. Dále jsme potvrdili známý fakt, že v IRES sekvenci viru HCV je přítomen promotor funkční v lidských tkáňových kulturách. Experimentálně jsme ověřili, že účinnost tohoto promotoru je značně nižší, než je uváděno v odborné literatuře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167873