Počet záznamů: 1  

Mouse to human comparative genetics reveals a novel immunoglobulin E-controlling locus on Hsa8q12

 1. 1.
  0318330 - UMG-J 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Gusareva, Elena - Havelková, Helena - Blažková, Hana - Kosařová, Marcela - Kučera, P. - Král, V. - Salyakina, D. - Mulller-Myhsok, b. - Lipoldová, Marie
  Mouse to human comparative genetics reveals a novel immunoglobulin E-controlling locus on Hsa8q12.
  [Srovnávací genetika myši a člověka umožnila odhalit nový úsek Hsa8q12 kontrolující immunoglobulin E.]
  Immunogenetics. Roč. 61, č. 1 (2009), s. 15-25. ISSN 0093-7711
  Grant CEP: GA ČR GA310/06/1745; GA MŠk(CZ) LC06009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: atopy * specific IgE * genetic loci * mouse-human homology * Czech population * 8q12
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.988, rok: 2009

  Mouse to human comparative genetics strongly helps understand etiology of complex traits and diseases in humans. We studied genetic regulation of IgE level in humans and its impact on development of allergic diseases using information on previously reported IgE-controlling locus in mice to test their orthologous region for regulation of total IgE and numbers of specific IgEs in humans (Czech atopic patients). A new IgE-controlling locus was identified on human chromosome 8q12 that influences sensitization to a number of allergens. The finding of this linkage shows the precision and predictive power of mouse models in investigation of complex traits in humans. To define other IgE-controlling loci in the patients we selected markers in further 16 candidate regions for linkage and association testing with atopic phenotypes. By candidate gene approach we confirmed the role of previously reported loci 5q33.3, 7p14.1, 12q13, 13q14 in IgE control and development of atopy.

  Využití komparativní lidské a myší genetiky může významně napomoci porozumět etiologii komplexních znaků a chorob u člověka. Studovali jsme genetickou regulaci IgE u člověka a jeho vliv na vývoj alergických onemocnění. Proto jsme použili informaci o dříve nalezeném IgE kontrolujícím úseku u myši k testování ortologního úseku a jeho vlivu na regulaci celkového a specifického IgE u člověka (čeští atopičtí pacienti). Použitím tohoto postupu jsme identifikovali na lidském chromozomu 8q12 úsek, který má vliv na senzitizaci k mnoha alergenům. Nalezení této vazby ukazuje, že myší model umožňuje přesnou a spolehlivou předpověď při studiu komplexních znaků u člověka. K určení dalších úseků, které mohou u těchto pacientů kontrolovat IgE jsme vybrali dalších 16 kandidátních chromozomálních úseků k testování vazby a asociace s atopickým fenotypem. Testováním kandidátních genů jsme potvrdili roli dříve nalezených úseků 5q33.3, 7p14.1, 12q13, 13q14 v kontrole IgE a vývoje atopie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167781