Počet záznamů: 1  

Kinetic Investigation of the Electrochemical Oxidation of Bis(benzene)chromium(0) in Diethyl ketone / N,N-Dimethylformamide

 1. 1. 0318218 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tsierkezos, Nikos
  Kinetic Investigation of the Electrochemical Oxidation of Bis(benzene)chromium(0) in Diethyl ketone / N,N-Dimethylformamide.
  [Výzkum kinetiky elektrochemické oxidace Bis(benzen)chromu(0) v diethylketonu / N,N-dimethylformamidu (mravenčanu).]
  Journal of Solution Chemistry. Roč. 37, č. 10 (2008), s. 1437-1448. ISSN 0095-9782
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: bis(benzene)chromium(0) * cyclic voltammetry * diethyl ketone * half-wawe potential * N,N-dimethylformamide
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.241, rok: 2008

  Cyclic voltammetry was applied for the investigation of the electrochemical oxidation of bis(benzene)chromium(0), (C6H6)2Cr to bis(benzene)chromium(I), (C6H6)2Cr+ in diethyl ketone (DEK), N,N-dimethylformamide (DMF), and DEK / DMF binary mixtures at T = 298.15 K.

  Pro výzkum elektrochemické oxidace byla využita cyklická voltametrie bis(benzen)chromu(0), (C6H6)2Cr, oxidovaného na bis(benzen)chrom(I), (C6H6)2Cr+ v prostředí diethylketonu (DEK), N,N-dimethylformamidu (DMF) a směsi DEK/DMF při teplotě T = 298.15 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167689