Počet záznamů: 1  

DLC coating of textile blood vessels using PLD

 1. 1.
  0316433 - FZU-D 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kocourek, Tomáš - Jelínek, Miroslav - Vorlíček, Vladimír - Zemek, Josef - Janča, T. - Žížková, V. - Podlaha, J. - Popov, C.
  DLC coating of textile blood vessels using PLD.
  [Pokrytí textilních cévních náhrad DLC uhlíkem pomocí PLD metody.]
  Applied Physics A - Materials Science & Processing. Roč. 93, č. 3 (2008), s. 627-632. ISSN 0947-8396
  Grant CEP: GA MPO FI-IM2/068; GA ČR GA202/06/0216
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: blood vessels * PLD * DLC * sp2 * sp3
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.884, rok: 2008

  Textile blood vessels with a length of 30 cm were coated with amorphous diamond-like carbon DLC layers with thicknesses up to 200 nm. The layers were created by pulsed laser deposition in vacuum or argon ambient.

  Textilní cévní náhrady o délce 30 cm byly pokryty vrstvou DLC o tlouštce do 200nm. Vrstvy byly připraveny metodou PLD ve vakuu a v argonu. Kromě fyzikálních vlastností jsou prezentovány i předběžné testy in vivo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004909